Welcome

Own Experience   ( मेरो  अनुभव)

Opportunity always knock our doors but we don't open on right time.

If you don't trust anybody, you don't trust yourself too.

Fight for your dreams then dreams will fight for you but never wait.

The person who always blames others mean wants to hide own mistake.

 अनुभव नै जिन्दगीको स्थायी ज्ञान हो

अती सेवा आफ्नै लागि हानिकारक हुन्छ

सम्पत्ति कमौन त्यती गाह्रो हुँदैन जती कमाएको बचाउनलाई हुन्छ 
असल मान्छेका लागि सबैभन्दा गाह्रो काम इज्जत बचाउनु हो 
महल भित्र मन को अभाव हुन्छ भने झुपडी भित्र धनको 
जसले सबैको मन बुज्छ उु जिबन भरी दुख्छ 
एउटा दुखी नभै अर्को खुशी हुँदैन 
समाज सेवामा गाली र ताली बाहेक अरु केहीको आशा गर्नु हुँदैन 

मानिस जहिले पनि मौका गुमेपछी मात्र पछुताउछ 

सम्पत्ति कमौन त्यती गाह्रो हुँदैन जती कमाएको बचाउनलाई हुन्छ 
असल मान्छेका लागि सबैभन्दा गाह्रो काम इज्जत बचाउनु हो 
महल भित्र मन को अभाव हुन्छ भने झुपडी भित्र धनको 
जसले सबैको मन बुज्छ उु जिबन भरी दुख्छ 
एउटा दुखी नभै अर्को खुशी हुँदैन 

समाज सेवामा गाली र ताली बाहेक अरु केहीको आशा गर्नु हुँदैन 

एउटा दुखी नभै अर्को खुशी हुँदैन

जसले सबैको मन बुज्छ उु जिबन भरीदुख्छ

महल भित्र मन को अभाव हुन्छ भने झुपडी भित्र धनको

असल मान्छेका लागि सबैभन्दा गाह्रो काम इज्जत बचाउनु हो

सम्पत्ति कमौन त्यती गाह्रो हुँदैन जती कमाएको बचाउनलाई हुन्छ

नाम र दामले भोकाएको भोको मानिसको भोको पेट कहिलयै अघाउदैन

 जुन समाज भित्र धार्मिक र जातिये बिवाद शुरु हुन्छ त्यो समाज नै सबै भन्दा बढी अशुरक्षित हुन्छ

 


अती सेवा आफ्नै लागि हानिकारक हुन्छ 

अनुभव नै जिन्दगीको स्थायी ज्ञान हो